۱۳۸۹ اسفند ۱۲, پنجشنبه

از ماست که بر ماست...


وقتی کتابسرای فرزین خلوت است و امامزاده ی سیارعبدالله بن علی بن فلان بن فلان اینهمه مشتری دارد.... وقتی بازار اندیشه کساد است و بازار خرافات و جهل داغ داغ ...