۱۳۹۰ اردیبهشت ۱۱, یکشنبه

اندر احوالات زنان خوب و زنان بد

زنان بد به همه جا می رسند، زنان خوب تنها به خوابگاه شوهر راه دارند که همانا بهشت موعود است! باور ندارید؟ بفرمایید: «...و آن زنان را که از نافرمانی شان بیم دارید، اندرز دهید و از خوابگاهتان دورشان کنید و بزنیدشان. اگر فرمانبرداری کردند، از آن پس دیگر راه بیداد پیش مگیرید. و خدا بلند پایه و بزرگ است.» سوره النساء آیه  ۳۴
پی نوشت: ماست مالی علماء و فضلا و دانشمندان اسلام و ماله کشان عزیز: «ضربوا» در این آیه به معنی «کتک زدن» نیست، بلکه به معنی «نوازش کردن» است!!!