۱۳۹۰ اردیبهشت ۱۵, پنجشنبه

اندر حالات و احوالات فلسفیدن (5)

تنها چیزی که در این دنیا بطور عادلانه بین همه انسانها تقسیم شده، شعوره! چون هیچکس فکر نمیکنه کم داره!
تارای نیچه اینا. کتاب نصایح الملوک فی طوایف الکلوخ. مجلد دوم صفحه دویست و خورده ای...