۱۳۸۹ آبان ۳, دوشنبه

ژانرشناسی

ژانر: اینایی که وسط این هاگیر واگیر اعدام پنج نفر در تهران و صدور حکم اعدام برای چهار نفر دیگه و خط و نشون کشیدنهای وزیر اطلاعات و اعتصاب غذای پناهجویان در یونان، هی توی فیس بوک لینک کنسرت اندی در ونکوور برات می فرستن!!!