۱۳۸۹ آبان ۴, سه‌شنبه

کتاب می خوانیم!

جنس دوم «سیمون دوبوار» رو برای دهمین بار می خونم و هنوز هم تناقض های موجود در این کتاب رو نمی تونم برای خودم توجیه کنم. بالاخره ما جنس دوم آفریده شدیم یا در طول زمان و بر اساس قوانین نابرابر و نگرش مبتنی بر مردسالاری به جنس دوم تبدیل شدیم؟ هان خانم دوبوار؟ تکلیف ما رو روشن کن! همین حرفها رو زدی که لاله افتخاری نماینده پرافتخار مجلس شورای اسلامی کلا جنابعالی رو تبدیل به مرد میکنه و بهت میگه «سیمون بولیوار» !!!