۱۳۸۹ خرداد ۲۹, شنبه

دست از پا درازتر برگشتم به بلاگ اسپات!

خوب! میمنت و مبارکی پا قدم من انقدر خوب بود که به محض پا گذاشتن به وردپرس، تمام وبلاگهای روی وردپرس بواسطه همت مضاعف برادران عرزشی و از طرف کمیته تعیین مصادیق جرايم اینترنتی ( کميته فيلترينگ ) جمهوری فخیمه اسلامی فیل تر شد! لاجرم ما هم دست از پا درازتر عینهو این تازه عروسها که هنوز پا به خونه بخت نذاشته، دعوا و قهر و بی تابی و ننر بازی و... خلاصه این صوبتا... چمدون به دست برمیگردن خونه بابا، ما هم برگشتیم! آخه دوستان داخل ایران گفتن بلاگ اسپات باز یه جاهایی فیل تر نیست، اما وردپرس گویا همه جا فیل تر شده! آما..........

این بار برای جلوگیری از فحش خوردن و نفرین شدن قالب وبلاگ رو همچین دستی به سر و روش کشیدیم، یه روزشمار هم اون کنارا گذاشتیم که زمان دقیق تبعید خودخواسته اینجانبه رو نشون میده. اینو گذاشتم اینجا که هر روز نگاهش کنم تا یادم نره چه خاکی به سرم شده، که چه خاکی به سرمون شده!  پست قبلی رو هم نوشتم  که سروران گرامی که دائم اُرد می دادن که راجع به فلان چیز ننویس و راجع به بهمان چیز بنویس، سفارش مطلب بدهند و ما هم بنویسیم ، آما.........

به شرطها و شروطها... ظاهرا شرط و شروطمون همچین یه ذره صرف نداشت، چون دیگه کسی ای میل نزد! لهذا ما هم به سبک و سیاق سابق این وبلاگ، هر چه عشقمان کشید در موردش می نویسیم. حلّه؟؟؟

پی نوشت: بدلیل دینی که در این یک سال گذشته نسبت به ارژنگ داوودی احساس می کردم، این وبلاگ رو در جهت حمایت از ارژنگ ایجاد کردم. اینکه چرا نسبت به این مرد بزرگ احساس دین می کنم، باشه برای یه وقتی که ناگفته ها گفته بشه، ابهامات بر طرف بشه و پس پرده عیان بشه!