۱۳۸۹ اسفند ۵, پنجشنبه

اندر افاضات و درافشانیهای جناب وزیر اطلاعات، حیدر مصلحی دامت برکاته (1)

آقا بدو که رمز عملیات هم مشخص شد: خرید عید!!! سه شنبه 10، 17 و 24 اسفند همگی میریم برای خرید عید..... یادتون باشه غیر روز سه شنبه، خرید عید شگون نداره ها....