۱۳۸۹ مهر ۲۴, شنبه

ما همه شیریم/ مثل شمشیریم


شوهر یکی از دوستانم که ایتالیایی است می گه:«ما ایتالیاییها در سالهای مابین   1943 تا 1945 برای مبارزه با دیکتاتوری موسولینی یک گروه زیر زمینی تشکیل دادیم متشکل از همه تفکرات سیاسی اعم از چپ و راست و سلطنت طلب و ... و با این اتحاد تونستیم دولت «سالو» را سرنگون کنیم. شما ایرانیها چرا چهار نفر و نصفیتون هم زیر یک سقف جمع میشید نمی تونید همدیگه رو تحمل کنید؟» چه جوابی میشه داد؟