۱۳۸۹ مهر ۲۳, جمعه

اندر روشهای مخ زنی


وقتی میخواست مخ زنی کنه: جالبه برام که تو تا این حد راستگو و درستکاری! زیبایی توأم با این درجه از انسانیت و قلب پاک و افکار والا حقیقتا بی نظیره! امیدوارم لیاقت تورو داشته باشم! وقتی جواب رد شنید: تاحالا موجودی دروغگوتر از تو ندیدم! همش در حال نمایش بازی کردن و داستان ساختن هستی! تازشم اصلا خوشگل هم نیستی! دختره بی مغز بی احساس! خیلی زود متوجه میشی که چه لگدی به بختت زدی!