۱۳۸۹ شهریور ۵, جمعه

اندر حالات و احوالات زنا


این مادرمرده امام جمعه هه، صدیقی، هی گفت زنا و بدحجابی موجب زلزله میشه ها... مسخره کردید! انقدر زنا کردید، انقدر این خانوما چیتان پیتان کردن رفتن تو خیابون تا زلزله اومد. بعد این وسط معلوم شد سمنانی ها و دامغانی ها و اهالی ساری از همه زناکارترن! حالا اگه حکم بدن به سنگسار تمام اهالی و سکنه این چند تا شهر، یا زلزله همه جا رو کن فیکون کنه، خوبه؟ ها؟ د بگو دیگه! خوبه؟ «رویهمرفته» به غضب الهی فکر نمی کردید! نه؟