۱۳۸۷ آذر ۲۳, شنبه

Akshardham Temple

معبد آکشاردام که بزرگترین معبد آئین هندو در جهان به شمار می آید از بزرگترین اماکن مذهبی غیر اسلامی در دهلی نو است
این معبد که بیانگر 11000 سال تاریخ هند است ، تلفیقی است از تکنولوژی و معماری و در زمره ی شاهکارهای معماری جهان به شمار می آید
نمایی از داخل معبد

نمایی از سقف معبد

ساخت این معبد 300 میلیون ساعت زمان برده است و 300000 سنگ در این زمان کنده کاری شده استنمایی از کنده کاریهای اطراف معبد بر روی سنگ


نمایی از محوطه ی این معبد