۱۳۸۹ شهریور ۲۹, دوشنبه

داد نزن آقا...

ای کسانیکه ایمان آورده اید، همانا اگر مبتلا به «ثقل سامعه» هستید، بر سخن گفتن پای تلفن اصرار نورزید! همانا خداوند دانا و توانا بر شما خلق کرد اس ام اس و ایمیل را. و البته در این آیتی است بر مردمان اسکُل که تکنولوژی را از جانب کفار می دانند نه از جانب پروردگارشان! و خداوند در مقعدهاشان سرب مذاب خواهد کرد و البته خداوند بخشنده و مهربان است. گروهی ازشما گفتند: ای رسول خدا مبتلایان به ثقل سامعه را بفرما تا ایشان هرآینه که پای تلفن با مادرمرده ای سخن میگویند، مادرمرده مذکور چنانست که هفت چاک برگلویش وارد شود از فرط نعره کشیدن و بر مسلمین هفت خانه از طرفین است که جزئیات مکالمه را به تمامی بشنوند و به هنگام افطار در ماه صیام درکنار خویشانشان به مذاکره بگذارند هرآنچه میان مادرمرده مذکور و مسلمان مبتلا به ثقل سامعه رفته است. و جبرئیل را فرمودیم تا رسول مارا بفرماید: ای رسول خدا، مومنین را بشارت ده که پروردگارم بر بندگانش «آلات» و ابزار نعمت و رحمت فرو فرستاد که همانا اس ام اس و ایمیل است. باشد که ایمان آورند و حنجره سایر ایمان آورندگان را به .... ندهند و خداوند بر حنجره های شما هم آگاه و بیناست. سوره باغچه بان/آیات 180 به بعد

باتلاوت استاد عبدالتارا النیازی