۱۳۸۹ مهر ۲۶, دوشنبه

مینیمال فمینیستی

پروردگارا! چقدر سخته در سرزمینی قحطی مرد باشه، اونوقت این نسوان اندرکف، آویزون هر سوسک نری میشن! خدا شاهده...